مرکز مشاوره و روانشناختی امین

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه: سرکارخانم ربابه خلیلی 
کارشناس: شیوا حسینعلی نظری 

برجسته ترین نقش مرکز مشاوره دانشجویی ارائه خدمات مشاوره در زمینه های مختلف از جمله مشاوره های روانشناسی، مشکلات ارتباطی، مشکلات فردی، مشاوره های پیش از ازدواج، تحصیلی، اضطراب، افسردگی، مذهبی، بهداشتی و .... است.

 
علاوه بر آن مرکز مشاوره دانشجویی وظیفه ی پیشگیری از بروز مشکلات و کمک رسانی به دانشجویان جهت شناسایی و یادگیری مهارت¬هایی که آن ها را در دستیابی به موفقیت های تحصیلی و آرمان های زندگی یاری می کند را به عهده دارد. و همچنین به تلاش و حمایت از دانشجویان در جهت ارتقای سلامت آن ها در محیط   می پردازد که این موارد با استفاده از چاپ و توزیع بروشور و کتابچه های اطلاع رسانی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی تحقق می یابد.  در حال حاضر با حضور فعال دو روانشناس بالینی دانشجویان و همکاران گرامی با تعیین وقت قبلی وبا شرایط ویژه دانشجویی  پرداخت هزینه می توانند از خدمات  این مرکز استفاده کنند.
آدرس : کلینک مرکز مشاوره دانشگاه درب ماشین رو شماره تماس ۰۷۶۳۳۶۷۲۵۲۱