اداره رفاه و تغذیه

شرح وظایف کارشناس تغذیه:
۱- درخواست خرید کلیه لوازم خشک و مصرفی داخل آشپزخانه جهت تهیه غذا
۲- نظارت جهت پخت غذا با کیفیت مطلوب جهت دانشجویان
۳- نظارت بر گوشت و مرغ مصرفی در سلف سرویس و مقدار آن
۴- نظارت بر امر نظافت محیط سلف سرویس و ظروف مصرفی
۵- پیگیری کارت سلامت همکاران سلف سرویس
۶- نظارت، کنترل و نظم بخشی سلف سرویس هنگام توزیع غذا برای دانشجویان
۷- هماهنگی و ارتباط با کلیه قسمتهای مربوط به سلف سرویس
۸- پذیرایی از میهمانان مدعو در همایش ها، مناسبت ها و جلسات برگزار شده در دانشگاه با هماهنگی معاونت دانشجویی دانشگاه