اداره رفاه و تغذیه

کارشناس تغذیه دانشگاه: حسین جلالی

شرح وظایف کارشناس تغذیه:
۱- درخواست خرید کلیه لوازم خشک و مصرفی داخل آشپزخانه جهت تهیه غذا
۲- نظارت جهت پخت غذا با کیفیت مطلوب جهت دانشجویان
۳- نظارت بر گوشت و مرغ مصرفی در سلف سرویس و مقدار آن
۴- نظارت بر امر نظافت محیط سلف سرویس و ظروف مصرفی
۵- پیگیری کارت سلامت همکاران سلف سرویس
۶- نظارت، کنترل و نظم بخشی سلف سرویس هنگام توزیع غذا برای دانشجویان
۷- هماهنگی و ارتباط با کلیه قسمتهای مربوط به سلف سرویس
۸- پذیرایی از میهمانان مدعو در همایش ها، مناسبت ها و جلسات برگزار شده در دانشگاه با هماهنگی معاونت دانشجویی دانشگاه

 از مسائل مهمی که تمام جنبه های روحی و جسمی دانشجویان را در طول سال تحصیلی تحت تاثیر قرار    می دهد وضعیت تغذیه است. چون قسمت عمده غذاهای مصرفی دانشجویان را غذای ارایه شده در سلف سرویس و خوابگاهها تشکیل می دهد. در این راستا برنامه غذایی با توجه به فصول سال بصورت ماهانه توسط حوزه معاونت دانشجویی و نظرخواهی از دانشجویان بر اساس استانداردهای مناسب تهیه و تنظیم شده و به دانشجویان ارایه  می گردد. امر فوق چون باعث افزایش رضایتمندی، ارتقاء امنیت غذایی و کاهش اتلاف وقت دانشجویان ( در تهیه غذای روزانه) می شود حائز اهمیت می باشد.

در حال حاضر مراحل رزرو غذا تا مرحله تحویل غذا به دانشجو توسط سیستم  اتوماسیون تغذیه با فعال کردن کارت تغذیه به روی کارت دانشجویی توسط دانشجو از طریق دستگاههای نصب شده در سلف سرویس و همچنین از طریق  سایت  دانشگاه به نشانی (food.iauba.ac.ir) انجام می گیرد.