نشریات دانشجوئی

نشریات دانشجویی در جهت ارتقاء سطح علمی، اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی، ادبی، سیاسی و ورزشی جامعه دانشگاهی فعالیت می نماید.
هدف نشریات دانشجویی افزایش آگاهی جامعه داشجویی ودانشگاهیان با رعایت موازین قانونی وحفظ مصالح جامعه ،  تامین زمینه های مشارکت دانشجویان در نشریات دانشجویی، زمینه سازی تولید نظریه و علم در محیط دانشگاه و حوزه فرهنگی، تفویت روحیه آزاد اندیشی، مسئله شناسی در فعالیت های فرهنگی(نیازها و معضلات)  و ارتقاء نقش اخلاقی دانشجویان می باشد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در حال حاضر دارای ۶ نشریه فعال دانشجوئی می باشد. دانشجویانی که مایل به انتشار نشریات دانشجوئی می باشند می توانند پس از طی مراحل لازم اقدام به نشر نمایند.