نشریات دانشجوئی

نشریات دانشجویی در جهت ارتقاء سطح علمی، اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی، ادبی، سیاسی و ورزشی جامعه دانشگاهی فعالیت می نماید.
هدف نشریات دانشجویی افزایش آگاهی جامعه داشجویی ودانشگاهیان با رعایت موازین قانونی وحفظ مصالح جامعه، تامین زمینه های مشارکت دانشجویان در نشریات دانشجویی، زمینه سازی تولید نظریه و علم در محیط دانشگاه و حوزه فرهنگی، تفویت روحیه آزاد اندیشی، مسئله شناسی در فعالیت های فرهنگی(نیازها و معضلات)  و ارتقاء نقش اخلاقی دانشجویان می باشد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در حال حاضر دارای ۵ نشریه فعال دانشجوئی می باشد. دانشجویانی که مایل به انتشار نشریات دانشجوئی می باشند می توانند پس از طی مراحل لازم اقدام به نشر نمایند.