آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه کار دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامیفرمهای اداره فوق برنامه
آیین نامه تخفیفات شهریه دانشجوئیفرمهای اداره فوق برنامه
فرم اعلام وضعیت دانشجوی متقاضی کار دانشجویی (فرم شماره ۲)فرمهای اداره فوق برنامه
فرم تخفیف شهریه چند داشجوییفرمهای اداره فوق برنامه
فرم تقاضای کار دانشجویی (فرم شماره ۱)فرمهای اداره فوق برنامه
گزارش کار دانشجویی در ماه (فرم شماره ۳)فرمهای اداره فوق برنامه
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجوئیفرمهای اداره نقل و انتقالات دانشجوئی
جدول زمان نقل و انتقالات و هزینه بررسی مدارک به ریالفرمهای اداره نقل و انتقالات دانشجوئی
جدول همترازیفرمهای اداره نقل و انتقالات دانشجوئی
مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقالات دانشجوییفرمهای اداره نقل و انتقالات دانشجوئی
آیین نامه سکونت در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسآیین نامه و فرمهای اداره خوابگاههای دانشجوئی
فرم درخواست خوابگاه دانشجویی (فرم شماره ۱)آیین نامه و فرمهای اداره خوابگاههای دانشجوئی
فرم شماره ۲ خوابگاه هاآیین نامه و فرمهای اداره خوابگاههای دانشجوئی
فرم شماره ۳ -خوابگاههاآیین نامه و فرمهای اداره خوابگاههای دانشجوئی
دستورالعمل اجرائی نشریات دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباسنشریات دانشجوئی
شرح وظایف کمیته نظارت بر نشریات دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباسنشریات دانشجوئی
فرایند کسب مجوز نشـریات دانشگاهی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنشریات دانشجوئی
فرم استعلام آموزشی و انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنشریات دانشجوئی
فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنشریات دانشجوئی
آنچه مشمولان باید بدانندفرمهای امور مشمولین و نظام وظیفه