آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آنچه مشمولان باید بدانندفرمهای امور مشمولین و نظام وظیفه
آیین نامه تخفیفات شهریه دانشجوئیفرمهای اداره فوق برنامه
آیین نامه سکونت در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسآیین نامه و فرمهای اداره خوابگاههای دانشجوئی
آیین نامه کار دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامیفرمهای اداره فوق برنامه
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجوئیفرمهای اداره نقل و انتقالات دانشجوئی
جدول زمان نقل و انتقالات و هزینه بررسی مدارک به ریالفرمهای اداره نقل و انتقالات دانشجوئی
جدول همترازیفرمهای اداره نقل و انتقالات دانشجوئی
دستورالعمل اجرائی نشریات دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباسنشریات دانشجوئی
سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان مشمولفرمهای امور مشمولین و نظام وظیفه
شرح وظایف کمیته نظارت بر نشریات دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباسنشریات دانشجوئی
فرایند کسب مجوز نشـریات دانشگاهی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنشریات دانشجوئی
فرم استعلام آموزشی و انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنشریات دانشجوئی
فرم اعلام وضعیت دانشجوی متقاضی کار دانشجویی (فرم شماره ۲)فرمهای اداره فوق برنامه
فرم پیشنهادی برنامه های اجرائی کانونهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسفرمهای فرهنگی
فرم تخفیف شهریه چند داشجوییفرمهای اداره فوق برنامه
فرم تقاضای کار دانشجویی (فرم شماره ۱)فرمهای اداره فوق برنامه
فرم درخواست خوابگاه دانشجویی (فرم شماره ۱)آیین نامه و فرمهای اداره خوابگاههای دانشجوئی
فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنشریات دانشجوئی
فرم شماره ۲ خوابگاه هاآیین نامه و فرمهای اداره خوابگاههای دانشجوئی
فرم شماره ۳ -خوابگاههاآیین نامه و فرمهای اداره خوابگاههای دانشجوئی