نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آنچه مشمولان باید بدانند
آیین نامه تخفیفات شهریه دانشجوئی
آیین نامه سکونت در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
آیین نامه کار دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجوئی
جدول زمان نقل و انتقالات و هزینه بررسی مدارک به ریال
جدول همترازی
دستورالعمل اجرائی نشریات دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان مشمول
شرح وظایف کمیته نظارت بر نشریات دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
فرایند کسب مجوز نشـریات دانشگاهی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فرم استعلام آموزشی و انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فرم اعلام وضعیت دانشجوی متقاضی کار دانشجویی (فرم شماره ۲)
فرم پیشنهادی برنامه های اجرائی کانونهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فرم تخفیف شهریه چند داشجویی
فرم تقاضای کار دانشجویی (فرم شماره ۱)
فرم درخواست خوابگاه دانشجویی (فرم شماره ۱)
فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فرم شماره ۲ خوابگاه ها
فرم شماره ۳ -خوابگاهها